Stimati colegi,

 

Ministerul Educației Naționale împreună cu Institutul de Științe ale Educației doresc să alcătuiască o bază de date a unităților de învățământ din România care au desfășurat diverse tipuri de proiecte CLIL.
Acronimul CLIL (Content and Language Integrated Learning) se referă la o diversitate de experiențe inovatoare în care o limbă secundară (limbă străină, limbă regională, limbă minoritară, o altă limbă decât cea oficială) este utilizată pentru a genera învățarea unei materii nonlingvistice (sau a unor capitole / teme dintr-un anumit domeniu nonlingvistic). Specific experiențelor CLIL este abordarea integrată a disciplinelor vizate.
Formularul de față se adresează unităților de învățământ care au derulat proiecte CLIL (de ex. Schools: Future Labs, Ein Labor für Physik und Sprache etc.) în ultimii 5 ani școlari (din 2012 până în prezent). Termenul de transmitere a formularelor este 1 septembrie 2017.

https://goo.gl/forms/1EhtD9ldr0BgEXA52