În atenția responsabilului cu dezvoltarea profesională:

Cadrele didactice care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile a formării continue să respecte

Ordinul Nr. 5562/2011 privind Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile emis de MECTS

credite_ordin5562