Programare inspecții grade

Nota  :    – această pagină este în curs de actualzare

pentru orice depăsire a termenelor se ia legătura cu inspectorul de specialitate si inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane

               pentru reprogramare

Învățământ Preșcolar

definitivat – INSCRIERI DEF 2019

gradul II   – inspecție curentă 1 Gradul II 2018-2021 IC1

– inspecție curentă 2 Gradul II 2018-2020 IC2

– inspecție specială  Gradul II-2017-2019 IS

gradul I     – inspecție curentă 1 Gradul I 2018-2022 IC1

– inspecție curentă 2 Gradul I-2017-2020 IC2

Arte      

definitivat  – definitivat

gradul II    -inspecție curentă 1   gradul II IC1

– inspecție curentă 2   gradul II IC2

– inspecție specială   gradul II IS

gradul I       – inspecție curentă 1  gradul I IC1

– inspecție curentă 2 gradul I IC2

Socio Umane

definitivat – INSCRIERI DEF 2019

 gradul II  – inspecție curentă 1 Gradul II 2018-2021 IC1

– inspecție curenta 2 Gradul II 2018-2020 IC2

– inspecție specială

gradul I   – inspecție curentă 1 Gradul I 2018-2022 IC1 

– inspecție curentă 2 Gradul I-2017-2020 IC2

Invățământ Special

– inspectii

Limba și Literatura Română

              definitivat – 

gradul II – inspecția curenta 1 Gradul II 2018-2021 IC1

– inspecția curentă 2  Gradul II 2018-2020 IC2

– inspecția specială    Gradul II-2017-2019 IS

gradul I – inspecția curentă 1   Gradul I 2018-2022 IC1

– inspecția curentă 2    Gradul I-2017-2020 IC2

Educație Fizică și Sport

      definitivat – INSCRIERI DEF 2019

gradul II – inspecția curenta 1 Gradul II 2018-2021 IC1

– inspecția curentă 2 Gradul II 2018-2020 IC2

– inspecția specială Gradul II-2017-2019 IS

gradul I – inspecția curentă 1 Gradul I 2018-2022 IC1

– inspecția curentă 2 Gradul I-2017-2020 IC2

Matematică

      definitivat – INSCRIERI DEF 2019

gradul II – inspecția curenta 1 Gradul II 2018-2021 IC1

– inspecția curentă 2Gradul II 2018-2020 IC2 (1)

– inspecția specială Gradul II-2017-2019 IS

gradul I – inspecția curentă 1 Gradul I 2018-2022 IC1

– inspecția curentă 2 Gradul I-2017-2020 IC2

Fizică-Chimie-Biologie

      definitivat – INSCRIERI DEF 2019

gradul II – inspecția curenta 1  Gradul II 2018-2021 IC1

– inspecția curentă 2 Gradul II 2018-2020 IC2

– inspecția specială Gradul II-2017-2019 IS1

gradul I – inspecția curentă 1 Gradul I 2018-2022 IC1

– inspecția curentă 2 Gradul I-2017-2020 IC2

Limbi Moderne

      definitivat – LIMBI-MODERNE-DEF

gradul II – inspecția curenta 1 Gradul II 2018-2021 IC1

– inspecția curentă 2 Gradul II 2018-2020 IC2

– inspecția specială Gradul II-2017-2019 IS

gradul I – inspecția curentă 1 Gradul I 2018-2022 IC1

– inspecția curentă 2 Gradul I-2017-2020 IC2

Învățământ tehnic

      definitivat – 

gradul II – inspecția curenta 1

– inspecția curentă 2

– inspecția specială

gradul I – inspecția curentă 1

– inspecția curentă 2

Învățământ primar

      definitivat – INSCRIERI DEF 2019

gradul II – inspecția curenta 1Gradul II 2018-2021 IC1

– inspecția curentă 2Gradul II 2018-2020 IC2

– inspecția specialăGradul II-2017-2019 IS

gradul I – inspecția curentă 1Gradul I 2018-2022 IC1

– inspecția curentă 2Gradul I-2017-2020 IC2

Informatică 

      definitivat – INSCRIERI DEF 2019

gradul II – inspecția curenta 1

– inspecția curentă 2

– inspecția specială

gradul I – inspecția curentă 1

– inspecția curentă 2

Religie 

      definitivat – INSCRIERI DEF 2019 RELIGIE

gradul II – inspecția curenta 1Religie Gradul II 2018-2021 IC1

– inspecția curentă 2Religie Gradul II 2018-2020 IC2

– inspecția specială

gradul I – inspecția curentă 1Religie Gradul I 2018-2022 IC1

– inspecția curentă 2Religie Gradul I-2017-2020 IC2

 

 

Tabele nominale cu cadrele didactice înscrise la gradele didactice

Definitivat 2019 – INSCRIERI DEF 2019

Gradul II    cereri pentru înscriere – Gradul II 2018-2021 IC1 cei care efectuează inspectia curentă 1 în anul școlar 2018/2019

Gradul II 2018-2020 IC2 cei care efectuează inspectia curentă 2 în anul școalr 2018/2019

– Gradul II-2017-2019 IS cei care efectueaza inspecția specială în anu școlar 2018/2019

Gradul I     cereri pentru înscriere – Gradul I 2018-2022 IC1  cei care efectuează inspectia curentă 1 în anul școlar 2018/2019

– GRADUL I 2018-2021 colocviu 2019 cei care dau colocviul in februarie 2019 NU efectueaza                                                                                                                     inspectii in anu școlar 2018/2019

– Gradul I-2017-2020 IC2 cei care efectuează inspectia curentă 2 în anul școlar 2018/2019

– GRADUL I 2016-2019 IS cei care sustin inspectia speciala

 

NOTA: În tabelele de mai sus nu sunt trecuti candidații amânați

pentru orice informație va adresati la sediul ISJ Gorj domnului inspector școlar dezvoltarea resursei umane

camerea 28 prof. Adrian C-tin POPESCU

Definitivat 2019 -metodologie

 

Metodologie definitivat-Metodologie MO

Anexe – ANEXE MO

PRECIZĂRI PRIVIND ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII ȘI OPISUL DOSARULUI :

  • fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ – prevăzută în anexa nr. 1, completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat;
  • copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ;
  • document certificat „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică;
  • copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ:                                  decizia de repartizare pe post,                    buletin/carte de identitate,            orice document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
  • adeverinţă privind calificativul „Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru ultimul an şcolar în care candidatul a desfăşurat activitate didactică, cu excepţia candidaţilor aflaţi în primul an de stagiu;
  • adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (3), (taxa se plătește la centrul de examen – Colegiul Național ”TUDOR VLADIMIRESCU”- TG-JIU) ;
  • adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii.
  • dovada autorizării/acreditării unității de învațământ private, în baza LEN 1/2011, Cap. II, art. 22 alin. 1