Consfătuirile județene ale profesorilor de istorie si socio-umane vor avea loc la Colegiul National “Spiru Haret” Tg Jiu, în data de 13 septembrie 2017, ora 09,00