Consfătuirile județene ale cadrelor didactice din învățământul preprimar vor avea loc în Amfiteatrul de la Colegiul National „Spiru Haret” Tg Jiu, în data de 13 septembrie 2017, ora 14,00. Cadrele didactice care se află la serviciu în intervalul orar 13,00-18,00 vor rămâne în grădiniță. Responsabilii de cercuri pedagogice să prezinte planificarea activităților demonstrative pentru anul școlar 2017-2018. Profesorii metodiști vor preda raportul de activitate pentru anul școlar 2016-2017.