Vineri, 15 septembrie 2017, ora 14,00, vor avea loc consfătuirile cadrelor didactice la învățământul primar, la Colegiul ”Virgil Madgearu” Tg Jiu. Participă responsabilii comisiilor metodice și cercurilor pedagogice. Responsabilii cercurilor pedagogice vor aduce planificarea acestora (o activitate pe semestru) în format letric