Vineri, 15 septembrie 2017, ora 10.00, la Colegiul Național ”Spiru Haret” Tg Jiu vor avea loc consfătuirile cadrelor didactice pentru disciplina Educație fizică și sport. Responsabilii cercurilor pedagogice vor prezenta raportul de activitate pentru anul școlar 2016-2017 si programarea activităților metodice pentru anul școlar 2017-2018.