Consfătuirile județene ale profesorilor de matematică din judetul Gorj vor avea loc luni,18.09.2017 , ora 9.00, la Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” Tg-Jiu cu :responsabilii de cercuri pedagogice, responsabilii de comisii metodice din licee și școli gimnaziale și  toți profesorii de matematică  ce predau la clasa a V-a.