CATRE TOATE UNITATILEDE INVATAMANT DIN JUDET
In atenția directorilor și responsabililor cu perfectionarea

Vă comunicăm că în Monitorul Oficial nr. 719/05.09.2017, prin OMEN nr.
4815/31.08.2017, a fost aprobat Calendarul de organizare și desfășurare a examenului
național de definitivare în învățământ în anul școlar 2017-2018.
Preciziiri privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului national de
definitivare in învațamant, sesiunea iulie 2018.
Vă solicitam să diseminati prevederile OMEN NR. 4815 I 31.08.2017 in toate unitatile de
invatamant preuniversitar!
De respectarea perioadelor din calendar sunt responsabili: directorul unitații și responsabilul comisiei
de perfecționare constituita la nivelul unitații de invațamant.
Anexam OMEN NR. 4815 I 31.08.2017 ți Calendarul de organizare și desfășurare a examenului
national de definitivare in invatiimant, sesiunea iulie 2018.

OMEN 4815_30_08_2017 Def