Consfătuirile județene ale profesorilor responsabili cu activitățile educative și activitățile extrașcolare vor avea loc la Colegiul Auto„Traian Vuia” Tg.Jiu, în data de 20 septembrie 2017, ora 1000.