CATRE TOATE UNITATILEDE INVATAMANT DIN JUDET
In atenția directorilor și responsabililor cu perfectionarea

Acte necesare completarii dosarului pentru Examenul de DEFINITIVAT sesiunea 2018

documente necesare inscrierii(depunerii dosarului)

ANEXA 1 DEF

ANEXA 2 DEF

ANEXA 3 DEF

anexa 3_proces_verbal_inspectie

ANEXA 4

anexa 4_ grila_evaluare_portofoliu

anexa_2_fise_evaluare inspecții def_2018

CALCUL VECHIME

DEFINITIVAT-2018_Coperta-dosar

Model_adeverinta_calificativ_anual_def_2018