Proba scrisă desfășurată pentru selecția profesorilor de istorie, discipline socio – umane și geografie, care s-au înscris pentru a fi admiși în Corpul de metodiști al IȘJ Gorj, va fi organizată miecuri, 11.10.2017, în Amfiteatrul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Tg-Jiu, începând cu ora 9,00.
Candidații se vor prezenta în sală până la ora 8,30 și vor avea asupra lor cartea de identitate.