Centrul pentru depunerea dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2018-2019 este:

COLEGIUL TEHNIC NR 2 TG JIU

Program de depunere a dosarelor: luni-vineri intre orele 09,00-14,00