Către 

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚÎMANT
În atenția doamnelor/domnilor directori

 

În perioada 29 mai-6 iunie se face completarea dosarelor de gradul al II lea seria 2016-2018 cu urmatoarele acte:

Conform art. 12, litera b din Ordinul MECTS 5561/2011 cu completarile si modificarile ulterioare

 • 2 poze tip buletin color, ¾ pe spatele cărora să scrie numele de fată, prenumele, specializarea şi gradul didactic pentru eliberarea certificatelor la DPPD;
 • copie a raportului scris( inclusiv fisele de evaluare a lecţiior) de la a doua inspecţie curentă – IC2, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină „conform cu originalul”(copie din Registrul de inspecţii)
 • copie a raportului scris( inclusiv fisele de evaluare a lecţiior) de la inspecția SPECIALĂ – (CU NOTĂ), semnat şi ştampilat pe fiecare pagină „conform cu originalul”(copie din Registrul de inspecţii)
 • adeverință cu vechimea efectiva de la obtinerea definitivatului pana la 31.08.2018
 • adeverinta cu calificativele in ultimii 2 ani scolari  de activitate efectiva la catedra (2016-2017 și 2017-2018-partial)

În perioada 29 mai-6 iunie se face completarea dosarelor de DEFINITIVAT seria 2018 cu urmatoarele acte:

 • adeverinta de vechime( minim numarul de ore aferente unui an scolar)
 • adeverinta calificativ pe anul scoalr 2017/2018(partial)
 • copii ale proceselor verbale de la inspecțiile SPECIALE-(CU NOTĂ), semnat şi ştampilat pe fiecare pagină „conform cu originalul”(copie din Registrul de inspecţii)
 • copie a fisei de evaluare a portofoliului
 • adeverință cu notele de la cele doua inspectii si nota de la portofoliul

În perioada 29 mai-6 iunie se face completarea dosarelor de gradul al I lea seria doar pentru seria 2015-2018 cu urmatoarele acte:

Conform  Ordinului MECTS 5561/2011 cu completarile si modificarile ulterioare

 • copie inspectie curentă 2 semnat şi ştampilat pe fiecare pagină „conform cu originalul”(copie din Registrul de inspecţii)
 • copie inspectie speciala semnat şi ştampilat pe fiecare pagină „conform cu originalul”(copie din Registrul de inspecţii)
 • copie raport lucrare semnat şi ştampilat pe fiecare pagină „conform cu originalul”(copie din Registrul de inspecţii)
 • adeverinata vechime de la obținerea gradului didactic II pana la 31.auguat 2018
 • calificative in ultimii 3 ani lucrati

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

Prof. ION IȘFAN

INSPECTOR ȘCOLAR DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE

Prof. ADRIAN C-TIN POPESCU