• Proiectul se va desfasura intr-o singura etapa- judeteana, cu doua sectiuni, una destinata elevilor din clasele V-VIII si alta destinata elevilor din clasele IX-XII.
  • Vor fi acordate premiile I, II, III si mentiune pentru fiecare sectiune, inclusiv diploma de participare pentru toti participantii.
  • Data limita de trimitere a fisei de inscriere, atasata la Anexa, este de 14 iunie 2018.
  • Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim doi elevi pentru fiecare secțiune.( doi de la clasele V-VIII și/sau doi de la clasele IX-XII)
  • Inscrierea se va face prin trimiterea fisei la adresa de mail vatafustefan@yahoo.com sau stanciulescuneofit@yahoo.com
  • Concursul se va desfasura in ziua de 15 iunie 2018, ora 11.00 la Liceul Teologic Sfântul Nicodim din Tg. Jiu.
  • Participantii vor completa Anexa, care va trebui stampilata si semnata de Directorul unitatii scolare.
  • Elevii înscriși la concurs vor avea asupra lor:
  • acuarela, creion sau vopsele pentru realizarea picturii,
  • icoana (model).

 

TIMP DE LUCRU: 3 ORE.  

Proiect