Conform  Metodologiei  –  cadru  privind  mobilitatea  personalului  didactic  de  predare  din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, anexa la OMEN nr. 5485/13.11.2017, modificat și completat prin OMEN nr. 3017/08.01.2018-în amfiteatrul de la Școala Gimnazială “Pompiliu Marcea” Tg-Jiu, va avea loc în ziua de 31 august 2018 ședința de repartizare a cadrelor didactice, conform art. 90,94, 96, 102- alin.l) și 2}, și 103-alin.1) din metodologie, după următorul program:

Disciplina: Ora:
Matematica, fizica, chimie 09,00-09,30
Istorie, socio-umane, cultura civica 09,30-10,00
Arte 10,00-11,00
 
Discipline tehnice 11,00-11,30
Învățământ special   11,30-12,00