În atentia directorilor, responsabililor cu perfectionarea şi cadrelor didactice metodiste

Cadrele didactice care fac parte din corpul de metodişti al Inspectoratului şcolar
Judetean Gorj işi vor depune la secretariatul I.S.J. Gorj până la data de 30.10.2018, un
dosar inregistrat in unitatea şcolara care sa conţina: raportul de activitate pentru anul
scolar 2017-2018 si C.V.-ul actualizat. ,
Anexam model raport!

rapot metodist

Va multurnim!