Termen  01.03.2019

„ Tinerii dezbat” este o olimpiadă națională care promovează valorile culturale și etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală și contribuie la formarea, dezvoltarea și exersarea competențelor de gândire critică și de comunicare raționala in spațiul public, precum și la formarea și dezvoltarca atitudinilor social-civice democratice, necesare tinerei generații pentru participarea activă la viața socială. Practica dezbaterilor ii pregatește pe tineri sa acționcze coerent, să investigheze și să analizeze problemele importante ale lumii contemporane, să fie critici și constructivi in abordările asupra unui subiect.

Competiția este ciiprinsa in Calendartil Olimpiadelor Naționale Școlare 2019, Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3016/09.01.2019, pozitia 57.

Regulamentul specific al olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gîndire critică „Tinerii dezbat” este disponibil pe site-ul M.E.N. la adresa httns://edu.ro/olimpiade-si-concursuri. Tot aici se află și Setul al II-lea din Ghidul profesorului pentru disciplina opționala „Dezbatere, oratorie și retorică”, materialul-resursă util pentru pregatirea echipelor inscrise in competiție. Acest Ghid poate fi utilizat de profesori și pentru introducerea in oferta curriculară a școlii a disciplinei opționale „Dezbatere, oratorie și retorica” (curriculum la decizia școlii pentru liceu), utilizand programa școlară aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 4074 din 21.04.2011.

Conform Regulamentului, inscrierea in competiție a unei echipe se face prin trimiterea formularului de inscriere, completat, semnat și ștampilat de directorul unitații de învățământ, la inspectoratul școlar, pana la data de 1 martie 2019.

Adresa MEN nr. 25261_lansare ONADGC „Tinerii dezbat” 2019

Anexa 1- Formular-tip de înscriere_ONADGC „Tinerii dezbat” 2019

Anexa 1- Formular-tip de înscriere_ONADGC „Tinerii dezbat” 2019

Anexa 2- Calendarul ONADGC „Tinerii dezbat” 2019

Ghidul profesorului pentru disciplina optionala „Dezbatere, oratorie si retorica”

Regulament specific_ONADGC „Tinerii dezbat”_2019

Tinerii dezbat 2019