Etapa județeană a Olimpiadei de Informatică se desfășoară la Colegiul Național ”Spiru Haret” Tg Jiu (elevii din clasa a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a și a IX-a) și la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Tg Jiu (elevii din clasa a X-a, a XI-a și a XII-a).
Accesul elevilor în sălile de concurs este permis până la ora 8,30. Proba va începe la ora 9,00.
Membrii comisiei se vor prezenta în centre până la ora 7,30, iar profesorii supraveghetori până la ora 8,00.
Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev/cartea de identitate.
Repartizarea elevilor în sălile de concurs este afișată la avizierul unităților școlare în care se organizează olimpiada și poate fi consultată în machetele atașate.

repartizare CNSH

repartizare CNTV