În atenția

Reprezentanților organizațiilor sindicale, organizațiilor de parinți, consiliului județean al elevilor si mass-media,

Ref. la Examenul de Evaluare Națională, sesiunea 2019

In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Evaluare Națională la clasa a VIII-a, aprobată prin OMECTS nr. 4801/31.08.2010 și valabilă conform OMEN nr. 4813/29.08.2018 și pentru sesiunea 2019, vă invităm să luați parte la ședinta de constituire si instruire a comisiilor din unitătile  de învățămant desemnate Centre de Examen pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a în anul scolar 2018-2019 si din  Centrul Zonal de Evaluare.

În baza adresei MEN 33234/07.06.2019, înregistrată la ISJ Gorj cu nr. 11024 din 11.06.2019, Comisia județeană de organizare și desfășurare a examenului de Evaluare Națională la clasa a VIII-a a stabilit ca ședința de instruire a președinților, membrilor comisiilor (cu exceptia persoanei responsabile cu monitorizarea procesului de supraveghere audio-video) și a persoanelor de contact din cadrul  comisiilor din CE și CZE să se desfășoare vineri, 14.06.2019, ora 10.00  în amfiteatrul Colegiului Național ”Spiru Haret” Tg Jiu.

COMISIA JUDEȚEANĂ