Contestațiile în urma Concursului Național 2019 pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar se depun la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Gorj in data de 23.07.2019, din momentul afișării rezultatelor până la ora 21,00 și în data de 24.07.2019, între orele 8.00 – 15,00.

Contestația va fi însoțită de copie dupa CI.