Anunț privind organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de consilier școlar, în cadrul Proiectului INTESPO – ”Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare”
Anunț selecție INTESPO