Consfătuirile județene ale cadrelor didactice din învățământul preșcolar, vor avea loc în Amfiteatrul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Tg-Jiu, joi,  12 septembrie 2019, ora 13,30.

La ședință participă Consiliul Consultativ al disciplinei, metodiștii, responsabilii cercurilor pedagogice și comisiilor metodice, directorii unităților de învățământ preșcolar.

Tematica întâlnirii de lucru este următoarea:

  • Diagnoza procesului educational în anul școlar 2018-2019;
  • Prezentarea și dezbaterea noului Curriculum pentru educație timpurie (argumente, principalele modificări,      aspecte de stabilitate, planificare);
  • Documente școlare și instrumente de lucru utilizate în unitățile de educație timpurie
  • Proiecte și programe educaționale, parteneriate;
  • Diverse