Consfătuirile județene ale profesorilor de geografie, vor avea loc în Amfiteatrul Colegiului Național „Spiru Haret” Târgu-Jiu, miercuri, 25 septembrie 2019, ora 9,00. La ședință, participă toate cadrele didactice care predau disciplina geografie din județul Gorj, în anul școlar 2019-2020.