Consfătuirile județene ale cadrelor didactice din învățământul special și special integrat, vor avea loc la Inspectoratul Școlar Județean Gorj,  în sala de ședințe  de la etajul 3, vineri , 11 octombrie 2019, ora 1000.

 La ședință participă metodiștii, responsabilii cercurilor pedagogice, responsabilii comisiilor metodice, directorul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă și directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj.