• Olimpiada va incepe la ora 10,00 iar elevii vor fi prezenti in centrul de examen cel tarziu la ora 9,15.
  • La clasele 5-6 proba durează 2 ore, iar la clasele 7-12 proba durează  4 ore.
  • Repartiția elevilor in sălile de examen va fi afișată la avizierul școlii de vineri, 13 martie 2020.
  • Documentele de transport ale elevilor din județ sunt intocmite de unitățile de la care provin.
  • Elevii vor avea asupra lor buletinul, sau carnetul de elev avizat de unitatea școlară