Ca urmare a adresei nr. 2380784/19.03.2020 emisă de Inspectoratul pentru situații de urgență ”Lt. col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj, luând în considerare situația epidemiologică generată de coronavirusul SARS-Cov-2, precum și evoluția infecțiilor pe teritoriul României, având în vedere măsurile adoptate prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și Hotărârile Grupului  de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, conducerile unităților de învățământ vor dispune de urgență măsuri privind restricționarea accesului elevilor sau altor persoane în incinta bazelor sportive, terenurilor sportive sau incinta școlilor, pentru desfășurarea unor activități sportive/recreere.