2145 absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat (anul școlar 2020-2021)
 
Ministerul Educaţiei și Cercetării a publicat vineri, 10 iulie, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a. 
În județul GORJ au fost repartizați 2145 elevi în învățământul liceal de stat, dintre care 1197 candidați la filiera teoretică și 948 candidați la filiera tehnologică.
Au fost admiși în etape anterioare repartizării computerizate:
245 de elevi la specializări vocaţionale;
– 27 de elevi pe locurile speciale rezervate candidaţilor de etnie romă
– 9 de elevi în învățământul special.
4 candidați au fost admiși cu media generală 10.
Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 13-20 iulie candidații vor depune/transmite dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși. În zilele de 22, 23 și 24 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.
175 de elevi nu au fost repartizaţi, deoarece nu au completat suficiente opţiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ liceal. Aceştia vor intra în următoarea etapă de admitere (24 iulie – 3 august 2020), alături de absolvenții clasei a VIII-a repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, de candidaţii care nu au participat şi de absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut Evaluarea Naţională.
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean şi comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 24 iulie 2020.