COMUNICAT DE PRESĂ

         privind stadiul pregătirii unităților de învățământ pentru începerea  anului școlar 2020- 2021

În vederea monitorizării pregătirii unităților de învățământ preuniversitar din județul Gorj pentru deschiderea în bune condiții a anului școlar 2020 – 2021 și respectarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, Inspectoratul Școlar Județean Gorj a realizat, prin inspectorii de zonă, vizite la unitățile școlare și a transmis documente în toate unitățile de învățământ, prin care s-au solicitat informații referitoare la stadiul execuției lucrărilor de igienizare și reparații ale clădirilor și situația obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare pentru spațiile de învățământ, procurarea materialelor dezinfectante și a echipamentelor IT cât și problemele concrete ale acestora.

Au fost verificate următoarele aspecte:

  • stadiul execuției lucrărilor de igienizare și reparații la unitățile școlare din județul Gorj;
  • asigurarea personalului didactic calificat pentru anul școlar 2020-2021;
  • situația obținerii autorizației sanitare de funcționare a unităților școlare;
  • abordarea fiecărei unități de învățământ cu privire la modul în care va începe noul an școlar 2020-2021 ținând cont de actuala situație epidemiologică ;
  • modul în care este asigurat schimbul de bune practici între școli și comunități, cu privire la soluțiile adoptate în funcție de context;
  • colectarea unor date absolut necesare pentru documentarea și fundamentarea deciziilor și planurilor noi de acțiune înainte de reînceperea anului școlar, cu privire la copii/elevi (identificarea copiilor vulnerabili; identificarea principalelor nevoi de sprijin) și familiile acestora (acces la dispozitive și internet, competențe digitale, disponibilitatea de a însoți copilul în învățarea online);
  • monitorizarea acordării de sprijin financiar suplimentar pentru pregătirea începerii anului școlar într-un context care promovează incluziunea, siguranța și sănătatea, cu oferirea unei educații de calitate (finanțare suplimentară din partea autorităților centrale și locale, organizațiilor neguvernamentale, comunității; reprioritizarea planurilor de cheltuieli);
  • alocarea de fonduri suficiente de către Consiliile Locale, direct corelate cu aspectele constatate de către DSP și recomandările propuse;

COM 2 SEPT