În Monitorul Oficial nr. 7 din 5 ianuarie 2021 , a fost publicat Regulamentul specific de selecție, organizare și funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot în domeniul educației media, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6234 din 18.12.2020.
Documentul precizat se încadrează în categoria legislației subsecvente Hotărârii Guvernului României nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație , publicate în Monitorul Oficial  nr. 635 din 20 iulie 2020.
Potrivit calendarului cuprins în regulament, selecția  școlilor-pilot-media se va realiza în perioada 21-28.01.2021.
Vă rugăm să transmiteți aplicațiile de exprimare a interesului de funcționare ca școală pilot-media  pe adresa de email giurca_otilia@yahoo.com, până în data de 20.01.2021.

Regulament