Universitatea din Craiova, prin intermediul Facultății de Științe Sociale , implementează  proiectul cu titlul ,,Student antreprenor în cadrul Facultăților  de Științe Sociale, Litere și Geografie’’ ID POCU/379/6/21-124958, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, conform adresei nr. 1861/02.02.2021. 

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior proveniți din medii defavorizate , prin măsuri active (consiliere , programe antreprenoriale, creșterea competențelor profesionale ale cadrelor didactice universitare , acordarea de burse, interacțiunea activă cu parteneri sociali din mediul economic.Printre obiectivele specifice se numără și creșterea numărului de studenți proveniți din medii defavorizate(rural , netradiționali, romi) cu cel puțin 300 de persoane pe perioada implementării proiectului. Pentru realizarea acestuia, va fi derulată o activitate de promovare a participării la învățământul universitar în rândul elevilor din grupul țintă.

Grupul țintă va cuprinde 300 de elevi de liceu(clasele IX-XII), cu domiciliul în Regiunea S-V Oltenia , cu prioritate pentru elevii ce provin din grupuri vulnerabile(domiciliu în mediul rural, romi sau cu situație economică precară).

Elevii care doresc să se înscrie în grupul țintă vor fi selectați în urma unui interviu, pe baza unei metodologii. Informațiile actualizate permanent cu privire la implementarea proiectului sunt disponibile pe pagina web http://student-antreprenor.incesa.ro.

Elevii din grupul țintă se vor afla în coordonarea unui expert coordonator, prof. Manea Luminița, activitățile de informare și consiliere vor fi desfășurate de doi experți-promovare acces învățământ universitar, lect.univ. dr. Osiac Daniela și lect.univ. dr. Ghițulescu Mihai, pe paginile de Google Clasroom și Facebook ,,Vino la Universitatea din Craiova!’’

Date de contact:mihai.ghițulescu@edu.ucv.ro; sorin.damean@edu.ucv.ro