În conformitate cu art.17 din Regulamentul specific de selecție , organizare și funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar cu statut de unități pilot în domeniul educației media, aprobat prin Ordinul ministrului educației  și cercetării  nr. 6234/18.12.2020, a fost avizată , la nivelul Ministerului Educației,  lista cuprinzând unitățile de învățământ selectate.

Colegiul Național ,, Tudor Vladimirescu’’,  Tg-Jiu și Colegiul Național  ,,George Coșbuc’’, Motru sunt școli-pilot-media , începând cu semestrul al doilea al anului școlar 2020/2021, în cadrul Programului de Educație Media,dezvoltat împreună cu Centrul pentru Jurnalism Independent.