CANDIDATI CONCURS 2021

CANDIDATI CONCURS 2021_ANG VIAB POST

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidatul care observă erori în datele afișate informează inspectoratul școlar, în scris, prin poștă electronică, la adresa titularizare2021@isjgorj.ro, în vederea corectării acestora, până la data de 16 iulie 2021.

Notă: Candidații înscriși la Concursul național nu susțin inspecții la clasă sau probe practice.