24 iulie 2021

Comunicat de presă

1501 absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost admiși în învăţământul liceal de stat (anul școlar 2021 – 2022) în prima etapă de repartizare computerizată.

Ministerul Educaţiei a publicat sâmbătă, 24 iulie, ora 10:00, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a (anul școlar 2021 – 2022).

Au fost repartizați 98,49 elevi (%) în învățământul liceal de stat din totalul elevilor cu opțiuni completate (1524): 905 candidați au fost repartizați la filiera teoretică, iar 596 candidați la filiera tehnologică.

În total, au fost completate 17475 de opțiuni, rezultând o medie de 11,64 opţiuni/elev.

 714 dintre elevii cu opțiuni completate au fost repartizați la prima opțiune.

  • 0 de candidați au fost admiși cu media generală 10.

Au fost admiși în etape anterioare repartizării computerizate:

  199 elevi la specializări vocaţionale;

 12  elevi în învăţământul militar;

14 elevi pe locurile speciale, rezervate candidaţilor de etnie romă;

12 elevi pe locurile elevilor cu CES;

– 0 elevi în învățământul special.

Alți   elevi s-au înscris pe locurile alocate rutelor de școlarizare în învățământul profesional.

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 25-28 iulie candidații repartizați în prima etapă vor transmite/depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși.

23 elevi nu au putut fi admiși în prima etapă, întrucât nu au completat suficiente opţiuni.

Aceștia vor intra în a doua etapă de repartizare computerizată și vor completa, în perioada 29 iulie – 5 august, opțiuni în fișele de înscriere alături de candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen (25 – 28 iulie) și de candidații care nu au participat în prima etapă de admitere. Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.

Repartizarea computerizată a acestor elevi va avea loc în data de 6 august, iar comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat se va face conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

În intervalul 9 – 11 august, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

În total, au rămas disponibile pentru etapa a doua 220 locuri.

Detalii suplimentare sunt incluse în dosarul de presă atașat.

24.07.2021_rezultate_admitere_computerizata_liceu_etapa I