Comitetul Olimpic și Sportiv Român-prin Academia Olimpică Română(A.O.R.)-desfășoară , împreună cu Ministerul Educației (M. E.), cea de-a XXI-a ediție a concursului național de literatură și jurnalism sportiv,,Un condei numit Fayr-Play’’și  cea de-a XXIX-a ediție a concursului național de literatură și jurnalism sportiv intitulat ,,Jocurile Olimpice în imaginația copiilor’’.

 Aceste două concursuri naționale sunt oportune, în contextul derulării celei de-a XXXII-a Olimpiade de la Tokyo. Jocurile Olimpice sunt cea mai mare competiție internațională multisport , care are loc o dată la patru ani.

   Termenele limită de transmitere a lucrărilor sunt:

-Concursul național de literatură și jurnalism sportiv,,Un Condei numit Fayr-Play’’, până la data limită de 22 octombrie 2021.

-Concursul național de arte plastice ,,Jocurile Olimpice în imaginația copiilor’’, până la data limită de 22 octombrie 2021.

   Lucrările care nu vor respecta condițiile regulamentare, (inclusiv coordonatele tematice referitoare la valorile olimpice:excelență, prietenie, respect) și nu vor avea atașat talonul de participare completat la toate rubricile nu vor putea fi admise în concurs. Anunțarea câștigătorilor pentru cele două concursuri naționale se va realiza online.

   Concursurile naționale de arte plastice, respectiv de literatură și jurnalism sportiv sunt organizate în parteneriat cu Ministerul Educației, conform Protocolului de colaborare nr. 1260 din 29.06. 2021, al cărui obiect constă în colaborarea între părți în vederea desfășurării activităților de performanță în învățământul pruniversitar, în perioada 2021-2024.

  Regulamentele și taloanele de participare se regăsesc în anexă.

  Lucrările vor fi expediate împreună cu talonul de participare completat și lipit pe spatele lucrării , la adresa: Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Bd. Mărăști, nr.20A, sector 1, cod 001468, București.

 Lucrările și taloanele anexate pentru concursul de literatură și jurnalism sportiv pot fi trimise și pe adresa de email: maria.băleanu@cosr.ro.

Regulamentele și taloanele de participare se regăsesc în anexă

Prevederi specifice utilizarea si protectia datelor cu caracter personal concurs literatura
Regulament Concurs Un condei numit fair-play
Prevederi specifice utilizarea si protectia datelor cu caracter personal concurs arte plastice 2021
Regulament Concurs JO in imaginatia copiilor 2021