În data de 20.08.2021 are loc ședința comisiei județene de mobilitate (nu participă candidații) pentru soluționarea cererilor de detașare în interesul învățământului. Rezultatele detașărilor în interesul învățământului se vor afișa pe site-ul inspectoratului școlar în cursul aceleiași zile.

Cererile privind prelungirea contractului individual de muncă, în baza art. 63 (candidați cu def și notă minim 7,00 în 2019, 2020 sau 2017, 2018, 2019, 2020 pentru învățători) din Metodologie, se vor soluționa în ședința de ocupare din data de 23 august 2021, conform graficului afișat.

Comisia județeană de mobilitate