În atenția candidaților ale căror dosare au fost validate în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Gorj, sesiunea 2022.

Vă facem cunoscut faptul că centrul special pentru desfășurarea probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Gorj, sesiunea 2022, a fost stabilit la Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu, Str. 11 Iunie, nr. 56. Toți candidații înscriși și validați sunt repartizați pentru susținerea probei scrise în acest centru de examen. Repartizarea candidaților pe săli va fi afișată la avizierul centrului special de examen.

Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director şi director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat se desfășoară începând cu ora 10⁰⁰ şi durează maximum 120 de minute.
Accesul candidaţilor în săli se face în intervalul orar 800-845.
Instructajul candidaților se va efectua în intervalul orar 845-9⁵⁰.

  • Candidaţilor, responsabililor de sală şi supraveghetorilor le este interzis accesul în sală cu genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, notiţe sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanţă. Materialele interzise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala în care se desfăşoară proba scrisă.
  • Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să schimbe între ei ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Încălcarea prevederilor anterioare va fi considerată tentativă de fraudă sau fraudă.
  • Candidații vor utiliza doar pix cu pastă de culoare albastră sau neagră care nu se șterge.
  • Accesul candidaților în săli se face pe baza actului de identitate valid.

Joi, 17.02.2021, ora 15.00 se va desfșura, în sistem online, sedința pentru extragerea supraveghetorilor pentru proba scrisă.

ANUNȚ CONTESTAȚII
Contestațiile pentru proba scrisă în cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pot fi depuse în perioada 18–19.02.2022, prin mijloace electronice la adresa de e-mail management@isjgorj.ro .