Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, etapa județeană, va avea loc în data de 26 martie, 2022, la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”Tg-Jiu. Concursul va începe la ora 10:00 și va dura 3 ore (180 minute).

Elevii vor fi prezenți  în sălile de concurs cel târziu la ora 9.30 și vor intra în săli pe baza carnetului de elev, vizat pe anul școlar în curs, sau a actului de identitate. Este interzis accesul cu telefoane mobile sau cu orice fel de materiale informative (manuale, culegeri, caiete etc.).

Profesorii asistenți vor fi prezenți în unitatea școlară la ora 8.30, profesorii evaluatori la ora 12.30 iar profesorii implicați în organizarea olimpiadei (vicepreședinți, membri și secretar), la ora 7:30.

Contestațiile se vor depune la secretariatul Colegiului Economic „Virgil Madgearu”Tg-Jiu, luni, 28 martie 2022, în intervalul orar 9:00-11:00.