Olimpiada de Tehnologie a Informației

Etapa județeană a Olimpiadei de Tehnologie a Informației (OTI), se va desfășura sâmbătă, 14 mai 2022, după cum urmează:

  • clasele a 9-a și a 12-a, secțiunea TIC, la Colegiul Național „Spiru Haret” Tg-Jiu, iar proba se va desfășura  în intervalul orar 09:00-13:00
  • clasele a 10-a și a 11-a, secțiunea TIC, la Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Tg-Jiu, iar proba se va desfășura  în intervalul orar 09:00-13:00
  • elevii participanți la C#, vor avea centrul de concurs la Colegiul Național „Spiru Haret”, iar proba se va desfășura  în intervalul orar 09:00-13:00.

Elevii vor fi prezenți în sălile de concurs cel târziu la ora 8:30 și vor intra în săli pe baza carnetului de elev, vizat pe anul școlar în curs, sau a actului de identitate.

Profesorii implicați în organizarea olimpiadei vor fi prezenți în unitatea școlară la ora 7:00.

Contestațiile se vor depune la secretariatul unității școlare în care se desfășoară olimpiada, luni, 16 mai 2022, în intervalul orar 10:00-12:00

Regulamentul specific este atașat mai jos:  Regulament_specific_OTI_2022

 

PRECIZĂRI OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ-ETAPA NAȚIONALĂ

Olimpiada Națională de Informatică, Etapa Națională, se va desfășura în sistem online instituționalizat astfel:

  1. Gimnaziu-sâmbătă, 02.04.2022, începând cu ora 9.00, la Colegiul Național „Spiru Haret”
  2. Liceu-duminică, 03.04.2022, începând cu ora 9.00, la Colegiul Național „Spiru Haret”

 

Atât pentru gimnaziu, cât și pentru liceu, proba durează 4 ore și constă în rezolvarea a 3 probleme.
Conectarea elevilor la serverele de concurs se poate face în ziua probei începând cu ora 8.30. Credențialele de acces ale elevilor sunt aceleași cu cele de la faza județeană. Mesaj de la comisia națională: „Pe serverele de concurs elevii se conecteaza doar în ziua probei şi doar din sala de concurs. Serverele de concurs sunt configurate astfel încât orice încercare de conectare din altă locaţie blochează IP-ul, iar elevul nu se va putea conecta la server pentru proba de concurs”

Mult succes!

Precizări Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”

Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, etapa județeană, va avea loc în data de 26 martie, 2022, la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”Tg-Jiu. Concursul va începe la ora 10:00 și va dura 3 ore (180 minute).

Elevii vor fi prezenți  în sălile de concurs cel târziu la ora 9.30 și vor intra în săli pe baza carnetului de elev, vizat pe anul școlar în curs, sau a actului de identitate. Este interzis accesul cu telefoane mobile sau cu orice fel de materiale informative (manuale, culegeri, caiete etc.).

Profesorii asistenți vor fi prezenți în unitatea școlară la ora 8.30, profesorii evaluatori la ora 12.30 iar profesorii implicați în organizarea olimpiadei (vicepreședinți, membri și secretar), la ora 7:30.

Contestațiile se vor depune la secretariatul Colegiului Economic „Virgil Madgearu”Tg-Jiu, luni, 28 martie 2022, în intervalul orar 9:00-11:00.

Precizări Olimpiada Națională de Matematică, etapa județeană

Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică, se va desfășura sâmbătă, 26 martie 2022,  după cum urmează:

  • clasele a V-a și a VI-a – la Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu” Tg-Jiu (fosta Scoală Generală nr. 4), iar proba se va desfășura în intervalul orar  10:00 – 12:00;
  • clasele a VII-a – a XII-a – la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Tg-Jiu (fosta Scoală Generală nr. 12), iar proba se va desfășura în intervalul orar 10:00 – 13:00.

Elevii vor fi prezenți  în sălile de concurs cel târziu la ora 9.30 și vor intra în săli pe baza carnetului de elev, vizat pe anul școlar în curs, sau a actului de identitate. Este interzis accesul cu telefoane mobile sau cu orice fel de materiale informative (manuale, culegeri, caiete etc.).

Profesorii asistenți vor fi prezenți în unitatea școlară la ora 8.30, profesorii evaluatori la ora 12.30 iar profesorii implicați în organizarea olimpiadei, la ora 7:30.

Contestațiile se vor depune la secretariatul Școlii Gimnaziale „Alexandru Ștefulescu”Tg-Jiu, luni, 28 martie 2022, în intervalul orar 9:00-11:00, pentru clasele a 5-a și a 6-a.

Contestațiile pentru clasele  7, 8, 9, 10, 11 și 12,  se vor depune la secretariatul Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncuși”, luni, 28 martie 2022, în intervalul orar 9:00-11:00.

Precizări Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”

 

Conform art. 12 din Regulamentul Specific al Concursului Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, 2021-2022,  elevii care obțin punctajul maxim posibil (28 de puncte) la etapa județeană, se califică la etapa națională.

Criteriile de departajare a elevilor din județ care au obținut același punctaj la etapa județeană, dar nu punctajul maxim posibil și se află în situația de a se califica la etapa națională (în cazul existenței a cel puțin doi concurenți care s-au clasat pe locul I cu punctaje egale, diferite de punctajul maxim posibil), în vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa națională, departajarea lor se va face, în ordine descrescătoare, după următoarele criterii:

– cel mai mare punctaj obținut la problema cel mai puțin rezolvată la clasa și secțiunea de concurs respective;

– în caz de egalitate la cel mai mare punctaj la prima problemă de departajare se aplică criteriul 1 pentru problemele rămase după pasul 1;

– în caz de egalitate după aplicarea primelor două criterii se aplică criteriul 1 pentru problemele rămase după pasul 2;

– în caz de egalitate după aplicarea primelor două criterii se aplică criteriul 1 pentru problema rămasă după pasul 3;

– în caz de egalitate după aplicarea primelor patru criterii, departajarea se va face printr-o probă scrisă de baraj, organizată de comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană. Elevul care obține punctajul cel mai mare la etapa de baraj se califică la etapa națională.

Concursul va începe la ora 10.00. și va dura 3 ore. Elevii vor fi prezenți  în sălile de concurs cel târziu la ora 9.30 și vor intra săli pe baza carnetului de elev, vizat pe anul școlar în curs, sau a actului de identitate.

Profesorii asistenți vor fi prezenți în unitatea școlară până la ora 8.30, iar profesorii evaluatori la ora 12.30.