Sâmbătă, 09 aprilie 2022, în intervalul orar 1000-1130, la Colegiul Național ,, Spiru Haret” Tg-Jiu, se va desfășura  etapa județeană a Concursului școlar național de geografie pentru clasele V-VII ,, Mica olimpiadă de geografie – TERRA”.
Concursul școlar național de geografie ,, Mica olimpiadă de geografie – Terra” se adresează elevilor din clasele V-VIII din instituțiile de învățământ publice și private din România.
Participarea la acest concurs este opțională și individuală. Nu se percep taxe de participare.

  • Elevii vor avea acces în sălile de concurs, având asupra lor documente de identitate  ( carnetul de elev vizat pentru anul în curs), între orele 900– 930 .
  • Profesorii evaluatori se vor prezenta la Centrul de Evaluare, Colegiul Național ,, Spiru Haret” Tg-Jiu, sâmbătă, 09.04.2022, la ora 1130 .

Pentru această etapă subiectele sunt unice și sunt elaborate de grupul de lucru pentru subiecte format din membrii Comisiei Centrale a competiției naționale.
Punctajul minim necesar pentru calificarea elevilor la etapa națională este de 85 punte.
Din fiecare județ, respectiv sector al municipiului București participă la etapa națională primii 5 (cinci) elevi pentru fiecare an de studiu ( clasele a V-a, a VI-a, a VII-a), în ordinea descrescătoare a mediilor ( în total 15 elevi)
Pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le conferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul total de elevi.
Contestațiile vor fi depuse la secretariatul Colegiului Național ,, Spiru Haret” Tg-Jiu, luni, 11.04.2022, între orele 0900 -1100.
Regulament Concurs Mica Olimpiadă Geografie_2022