Concursul de interpretare artistică (recitare) a operei eminesciene: „Eu rămân ce-am fost: romantic”

🔗 Secțiuni
1. Interpretare dramatică – gimnaziu / liceu ǀ monolog – proză / dramaturgie
2. Recitare (creație lirică) – gimnaziu / liceu

📅 Calendar
1. Perioadă pentru înscrieri – 21 martie – 21 mai 2022
2. Selecția – 21 mai– 14 iunie 2022
3. Jurizarea – 15 iunie 2022, Târgu Jiu @ Centrul Municipiului / Statuia lui Mihai Eminescu

🔗 Condiţii de participare
• Concursul este gratuit şi deschis tuturor elevilor din Municipiul Târgu Jiu. Cei ce doresc, vor putea participa la concurs cu o singură interpretare / la o singură secțiune, care să se încadreze în tematica și cerințele enunțate. Un profesor coordonator poate participa cu cel mult 2 elevi.
• Profesorul coordonator va transmite filmarea*, cu interpretările elevilor, Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”, până pe data de 21 mai 2022, completând adecvat fișa de înscriere. Adresă de e-mail: chilibandenisa@yahoo.com.
* Filmarea trebuie să îndeplinească minime condiții tehnice, sunetul să fie clar, calitate necesară unei evaluări obiective pentru a accede la etapa a 4-a, Jurizarea. Protecția datelor va fi asigurată în conformitate cu normele RGPD.

📝 Fișă de înscriere / Acord de parteneriat: http://cntv-edu.ro/blog/2022/03/21/%f0%9f%93%9c-concursul-de-interpretare-artistica-recitare-a-operei-eminesciene-eu-raman-ce-am-fost-romantic/

🔗 Jurizarea
• Juriul va fi format din reprezentanți ai:
– Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu;
– Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj;
– Inspectoratului Școlar Județean Gorj;
– Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” Târgu Jiu;
– Reprezentanți ai vieții culturale locale / județene.
• Criterii de jurizare:
– Interpretarea poeziei /monologului
– Intonația adecvată momentelor expunerii
– Claritate și corectitudine în exprimare
– Stăpânirea perfectă a poeziei recitate
– Fluența expunerii / pronunția
– Încadrarea în tema concursului
– Creativitate și originalitate
🔗 Premii
Se vor acorda premii (diplome + bani) pentru locurile I, II, III şi o menţiune, pentru fiecare secțiune. Vor concura elevii de la clasele 7 – 8 – 9 și cei de la clasele 10 – 11 – 12, categorii concurențiale stabilite de la început.
Diplome de participare se vor acorda pentru toţi elevii şi cadrele didactice îndrumătoare.

🔗 Persoane de contact
Prof. dr. Elena Roată / Prof. Denisa-Petronela Chiliban
🔗 Organizatori: Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, Artego
🔗 Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Primăria Municipiului Târgu Jiu, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” Târgu Jiu