Vă facem cunoscut că miercuri, 11 mai 2022, în intervalul orar 0900-1300, în sala de sport a Colegiului Național ,, Virgil Madgearu” Tg-Jiu,  se va desfășura  etapa județeană a concursului cu tematică de protecție civilă ,, Cu viața mea apăr viața”. La această etapă vor participa echipele reprezentative ale localităților, însoțite de un cadru didactic.
Vineri, 13 mai 2022, începând cu ora 0900, pe stadionul din Comuna Baia de Fier se va derula etapa județeană a Concursului Național ,, Prietenii Pompierilor”.

Regulamentele Concursurilor naționale Prietenii pompierilor_Cu viața mea apăr viața

Posibile întrebări_grile