Centrul Național de Politici în Evaluare în Educație(CNPEE) realizează procesul de completare a grupurilor de lucru pe discipline în vederea pregătirii:

  • Evaluării competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a(EN II)
  • Evaluării competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a (ENIV)
  • Evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a (EN VI)
  • Evaluării nașionale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII)
  • Examenului național de bacalaureat(BAC)
  • Examenului național de definitivare în învățământ(DEF)
  • Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar(TIT)
  • Adresa_3196_20.09.2022_Apel_EXAMENE_grupuri_lucru
    Anexa_Apel_Grupuri_de_lucru_2022-2023_Lista_disciplinelor