În vederea bunei desfășurări a Olimpiadei de Tehnologia Informației, etapa județeană, facem următoarele precizări:

  1. Etapa județeană a Olimpiadei de Tehnologia Informației, va avea loc în data de 22 aprilie 2023, iar elevii vor primi subiectele la ora 9:00; proba se va încheia la ora 13:00.
  2. Elevii vor fi prezenți în săli cu cel târziu o jumătate de oră  înainte de începerea concursului (8:30) și vor intra pe baza carnetului de elev vizat pe anul școlar în curs/a actului de identitate.
  3. Profesorii supraveghetori vor fi prezenți în centrul de concurs în intervalul orar 7:30 – 8:00.
  4. Membrii comisiei vor fi  prezenți în centrul de examen în intervalul 7:00 – 7:30.
  5. Profesorii evaluatori vor fi prezenți în centrul de examen la ora 13:00.