În conformitate cu Legea nr. 198/04.07.2023 privind Învățământul Preuniversitar, art. 115, alin. (2), lit. (ț) prin care se va demara o nouă metodologie cu privire la omologarea mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în învățământul preuniversitar,  este necesar să se constituie o bază de date cu cadre didactice de specialitate pe discipline/domenii de pregătire/activități educative/niveluri de învățământ.
În vederea constituirii comisiilor de asigurare a omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în învățământul preuniversitar pe discipline /domenii de pregătire/activități educative/niveluri de învățământ, vă rugăm să  transmiteți inspectorului școlar de specialitate disponibilitatea de a face parte din aceste comisii.