Ședință de instruire a loturilor care vor reprezenta județul Gorj la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică, a Olimpiadei „Universul cunoașterii prin lectură”, a Concursului Transdisciplinar „Ionel Teodoreanu”

Mâine, la sediul IȘJ GORJ, începând cu ora 10, va avea loc ședință de instruire a loturilor care vor reprezenta județul Gorj la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică, a Olimpiadei „Universul cunoașterii prin lectură”, a Concursului Transdisciplinar „Ionel Teodoreanu”.
La ședință, alături de profesorii însoţitori, vor participa elevii înscrişi în competiţie şi părinţii/tutorii legali instituiţi ai acestora, pentru elevii minori. În această şedinţă, participanţilor li se aduc la cunoştinţă următoarele reguli:
a) deplasarea echipei judeţului/municipiului Bucureşti se va face cu un profesor însoţitor, conform normativelor în vigoare. În cazul în care părinţii/ tutorii legali instituiţi ai elevului minor asigură, pe cont propriu, deplasarea şi prezenţa elevului la competiţie, aceştia vorda o declaraţie scrisă în care specifică faptul că îşi asumă răspunderea deplasării propriului copil în localitatea în care se desfăşoară competiţia şcolară, fără nici un fel de implicaţii ale organizatorilor;
b) este obligatorie respectarea programului competiţiei, a regulamentului de ordine interioară stabilit
de organizatori la locurile de cazare şi respectiv de concurs, precum şi a regulilor de comportament civilizat;
c) orice abatere va fi sancţionată conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar;
d) contravaloarea oricărui bun distrus sau deteriorat pe parcursul deplasării și prezenței la competiție va fi suportată de cei care au produs paguba.
e) în cazul abaterilor grave, Comisia centrală a competiției școlare va lua măsura trimiterii elevului
acasă, iar părinţii acestuia vor fi chemaţi pentru a-l însoţi. În cazul în care părinţii nu pot asigura
însoţirea elevului, aceasta va fi asigurată de către un profesor, cheltuielile fiind suportate de către
părinţii elevului.
(2) La finalul şedinţei, elevul şi un părinte/tutore legal instituit al elevului minor, în cazul elevului minor, vor semna o declaraţie prin care să confirme că li s-au adus la cunoştinţă normele de conduită şi consecinţele nerespectării acestora pentru perioada desfăşurării competiţiei.
La locul de organizare şi desfăşurare a etapei naţionale a competiţiei şcolare, participanţii vor
avea asupra lor actul de identitate/carnetul de elev vizat pe anul școlar în curs (pentru elevii care nu au împlinit 14 ani), precum şi avizul epidemiologic, eliberat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la competiţie.

Repartizarea elevilor în săli-„Cultură și spiritualitate” 2017

Vă solicităm să consultați documentul atașat și să informați participanții la Concursul „Cultură și spiritualitate ”-2017 în ce sală vor susține proba scrisă la Liceul teologic Tg-Jiu, sâmbătă, 1.04.2017.
Elevii vor intra în săli până la ora 9,30.Asistenții se vor prezenta la ora 9,00 și profesorii evaluatori vor începe activitatea la ora 13.
Dacă elevii înscriși în competiție nu se regăsesc în documentul atașat, anunțați urgent la adresa georgetacpopescu@gmail.com.

REPARTIZARE CS 2017