Lista unităților de învățământ în care se organizează inspecții speciale la clasă/ probe practice/ orale pentru etapa de pretransfer consimțit, la cerere.

Având în vedere adresa M.E. nr. 26832/ 24.03.2022, înregistrată la I.S.J. Gorj cu nr. 6674/ 24.03.2022, în conformitate cu prevederile art.4 alin. (4) – (11), art.64 alin. (4) – (9), art.67 alin. (12) – (14), art.68 alin. (3) – (8) și art.99 alin. (2) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 – 2023, aprobată prin OME nr.5578/ 2021, vă informăm că au fost desemnate pentru a organiza inspecții speciale la clasă/ probe practice/ orale, în perioada 28 – 30.03.2022, conform specializărilor solicitate pentru pretransfer consimțit la cerere, următoarele unități de învățământ:

  • Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu – pentru toate disciplinele din ariile curriculare aferente Culturii Generale;
  • Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu – pentru specializarea ÎNVĂȚĂTORI;
  • Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Târgu Jiu – pentru specializarea EDUCATOARE;
  • Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Târgu Jiu – pentru disciplinele tehnice – domeniul ECONOMIC.
  • Liceul Tehnologic Nr.2 Târgu Jiu – pentru discipline tehnice – domeniul MECANICĂ ;
  • Liceul Energetic Târgu Jiu – pentru disciplina Pregătire și instruire practică – Electrotehnică, Electromecanică/  Electromecanică.
  • Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Târgu Jiu – pentru discipline corespunzătore domeniului Sănătate și Asistență Pedagogică.