Program înscriere Concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice 16 – 17.05.2022

Vă reamintim că dosarele de înscriere la Concursul național de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante se înregistrează la Liceul Tehnologic Nr. 2 Târgu Jiu, iar programul pentru perioada 16-17.05.2022 este următorul:

16.05.2022 – 09.00-15.00

17.05.2022 – 09.00-16.00

Vă rugăm să veniți cu dosarele complete, conform cererii de înscriere!! Documentele necesare pentru completarea dosarului se găsesc la secțiunea Resurse umane.

În atenția candidaților la Concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate, sesiunea 2022, care doresc repartiție în 2 județe

  • Candidații care doresc repartiție în județul Gorj și se înscriu la examenul de titularizare în alt județ se vor înscrie și în Gorj pentru a susține inspecția la clasă. Același lucru este valabil și pentru candidații din județul Gorj  care doresc repartiție și în alt județ. Inspecția la clasă trebuie susținută în ambele județe pentru a avea posibilitatea de a alege repartiție pe posturi titularizabile într-unul din județele alese pentru înscriere.
  • Se echivalează inspecția la clasă cu inspecțiile susținute la definitivat doar în cazul candidaților care susțin Examenul național de definitivare în județul Gorj. 

 

Ședință de repartizare/ocupare ore/catedre/posturi vacantate în timpul anului școlar 2021-2022 – 29.04.2022

Loc de desfăşurare:ISJ Gorj, etaj 3, sala de ședințe, str. Victoriei, nr. 132-134, localitatea Tg-Jiu

Data:29 aprilie 2022, începând cu ora 09.30

Disciplina/postul: Matematică, Limba engleză, Mecanică, Limba și literatura română, TIC, Educatoare

Participanţii la şedinţa:

  • Se soluționează în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei:

(i) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 104 alin. (3) din Metodologie.