Proba scrisă – etapa specială din cadrul Concursului pentru ocuprea funcțiilor vacante de director si director adjunct

În atenția candidaților, ale căror dosare au fost validate în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Gorj și care au depus solicitare de amânare potrivit art. 33, alin. (4) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin O.M.E. nr. 4597 din 6 august 2021, cu modificările și completările ulterioare

Vă facem cunoscut faptul că centrul special pentru desfășurarea probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Gorj, a fost stabilit la Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Târgu-Jiu, str. Victoriei, Nr. 132.⁷
Proba scrisă se desfășoară în data de 28.10.2021, începând cu ora 10,00.
Accesul candidaților în sală se face în intervalul orar 9,00-9,30, pe baza actului de identitate valid.

Mult succes!

Comisia de organizare,