Informații cu privire la selecția organizată pentru ocuparea funcțiilor de conducere

Pe site-ul I.S.J. Gorj, în secțiunea Management instituțional, au fost postate informații cu privire la selecția organizată de I.S.J. Gorj pentru ocuparea funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar, ce se vor vacanta începând cu 09.01.2021, ca urmare a încetării a contractelor de management educațional ale cadrelor didactice care au promovat concursul organizat pentru ocuparea acestor funcții în perioada septembrie-decembrie 2016.

Precizări:

  • pentru toate cadrele didactice care au promovat concursul de ocupare a funcțiilor de conducere ale unităților de învățământ, organizat în perioada septembrie-decembrie 2016, contractul de management expiră după patru ani de la data numirii în funcție.
  • pentru concursul de selecție organizat de I.S.J. Gorj, cadrele didactice interesate vor transmite in format electronic, la adresa de email management_instituțional@isjgorj.ro , o arhivă denumită asa cum este prevăzut în procedura de selecție, care va contine doar următoarele documente scanate în format pdf :
  • Cerere de înscriere (Anexa 1);
  • Curriculum vitae model Europass;
  • Scrisoare de intenție (dacă sunt vizate mai multe funcții sau mai multe unități de învățământ se va depune câte o scrisoare de intenție pentru fiecare unitate/funcție);
  • Acord pentru detașare în interesul învățământului pentru funcția de director/director adjunct (Anexa 3);
  • Acord prelucrare date cu caracter personal (Anexa 4).
  • Raport de mandat pentru directorii cărora li se încheie contractul educațional la 09.01.2021.

Notă: Documentele solicitate în Anexa 3 (Acord pentru detașare în interesul învățământului pentru funcția de director/director adjunct) vor fi solicitate de către I.S.J. Gorj doar cadrelor didactice pentru care se vor emite decizii de detașare în interesul învățământului în funcții de conducere a unităților de învățământ preuniversitar.

Comunicat de presă

Astăzi, 18 Decembrie 2020, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj a ajuns de la Ministerul Educației și Cercetării cea de-a doua tranșă de tablete, respectiv un număr de 2196 de dispozite. Tabletele au completat numărul de 1680 primite și distribuite elevilor din totalul necesar de 3876.

Cercul metodic al directorilor de gimnaziu din zona Târgu-Jiu

În data de 9 decembrie 2020, Scoala Gimnazială ”Gheorghe Tătărescu” Târgu Jiu, director Rădoi Adriana Cristina și director adjunct Leahu Morie Daniela Claudia, sub îndrumarea domnului profesor Popescu Aurel, director la Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu, a organizat in sistem online asincron, Cercul metodic al directorilor și directorilor adjuncți de gimnaziu din zona Târgu Jiu. Vă prezentam mai jos cele mai importante materiale realizate cu această ocazie:

Program cerc directori
Învățământul românesc în pandemie, Rădoi A.
Invenții și inovații
Școala în pandemie
Noi provocări în managementul educațional-2
Tipuri de platforme utilizate

Cercul metodic al directorilor de gimnaziu- zona Tg. Carbunești

În data de 9 decembrie 2020, Scoala Gimnazială Hurezani, director Minchici Gherghina, sub îndrumarea domnului profesor Șendroiu Florin, director la Școala Gimnazială ”George Uscătescu” Tg. Cărbunești, a organizat in sistem online asincron, Cercul metodic al directorilor și directorilor adjuncți de gimnaziu din zona Tg.Cărbunești. Vă prezentam mai jos cele mai importante materiale realizate cu această ocazie:

Cercul metodic – exemplu de bune practici
cerc directori – prezentare scoala
cerc directori – Eficiența comunicării manageriale

Comunicat de presă

Astăzi, duminică, 29.11.2020, Ministerul Educației și Cercetării a trimis Inspectoratului Școlar Județean Gorj, prima tranșă de 1680 de tablete fiind destinate elevilor care nu au acces la procesul educativ online. Dispozitivele au fost comandate de Inspectoratul Școlar Județean Gorj, conform necesarului trimis de către directorii unităților școlare, și finanțate de Guvernul României.
Acțiunea de predare a tabletelor conducerilor unităților de învățământ a fost coordonată la sediul I.S.J. Gorj de către Inspector Școlar General, Prof. Dr. Maria Cochină.
.