Olimpiada națională interdisciplinară de limba și literatura română și religie – Cultură și spiritualitate românească – faza județeană

  • Duminică, 13 martie 2022, în intervalul orar 1000 – 1300, la Școala Gimnazială ,,Alexandru Ștefulescu’’ din Tg-Jiu, se va desfășura etapa județeană a Olimpiadei naționale interdisciplinare de limba și literatura română și religie – Cultură și spiritualitate românească.
  • Elevii vor avea acces în sălile de concurs, având asupra lor documente de identitate (cartea de identitate sau carnetul de elev vizat pentru anul în curs), ), între orele 9:00 și 9:30.
  • Profesorii evaluatori se vor prezenta la Centrul de evaluare de la Școala Gimnazială ,,Alexandru Ștefulescu’’ din Tg-Jiu, duminică, 13.03.2022 la ora 13:00.

În perioada imediat următoare veți transmise pe adresa de email csrgorj2022@gmail.com, atât în format editabil (Word) cât și în format PDF (asumat prin semnătură și ștampilă), tabelul cu elevii participanți și profesorii coordonatori conform anexei la prezenta adresă.
Unitățile de învățământ au obligația de a trimite profesori evaluatori/asistenți proporțional cu numărul de elevi înscriși din unitate.
Întreaga responsabilitate pentru participarea elevilor la olimpiadă revine conducerii unității de învățământ și profesorilor coordonatori.
Termenul pentru transmiterea Anexei 1 este miercuri, 09.03.2022, ora 1200.
Datele transmise după expirarea termenului nu vor mai fi luate în evidență.

Regulament specific Olimpiada cultura si spiritualitate romaneasca 2022

Concursuri naționale organizate de Comitetul Olimpic și Sportiv Roman în parteneriat cu Ministerul Educației

Comitetul Olimpic și Sportiv Român-prin Academia Olimpică Română(A.O.R.)-desfășoară , împreună cu Ministerul Educației (M. E.), cea de-a XXI-a ediție a concursului național de literatură și jurnalism sportiv,,Un condei numit Fayr-Play’’și  cea de-a XXIX-a ediție a concursului național de literatură și jurnalism sportiv intitulat ,,Jocurile Olimpice în imaginația copiilor’’.

 Aceste două concursuri naționale sunt oportune, în contextul derulării celei de-a XXXII-a Olimpiade de la Tokyo. Jocurile Olimpice sunt cea mai mare competiție internațională multisport , care are loc o dată la patru ani.

   Termenele limită de transmitere a lucrărilor sunt:

-Concursul național de literatură și jurnalism sportiv,,Un Condei numit Fayr-Play’’, până la data limită de 22 octombrie 2021.

-Concursul național de arte plastice ,,Jocurile Olimpice în imaginația copiilor’’, până la data limită de 22 octombrie 2021.

   Lucrările care nu vor respecta condițiile regulamentare, (inclusiv coordonatele tematice referitoare la valorile olimpice:excelență, prietenie, respect) și nu vor avea atașat talonul de participare completat la toate rubricile nu vor putea fi admise în concurs. Anunțarea câștigătorilor pentru cele două concursuri naționale se va realiza online.

   Concursurile naționale de arte plastice, respectiv de literatură și jurnalism sportiv sunt organizate în parteneriat cu Ministerul Educației, conform Protocolului de colaborare nr. 1260 din 29.06. 2021, al cărui obiect constă în colaborarea între părți în vederea desfășurării activităților de performanță în învățământul pruniversitar, în perioada 2021-2024.

  Regulamentele și taloanele de participare se regăsesc în anexă.

  Lucrările vor fi expediate împreună cu talonul de participare completat și lipit pe spatele lucrării , la adresa: Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Bd. Mărăști, nr.20A, sector 1, cod 001468, București.

 Lucrările și taloanele anexate pentru concursul de literatură și jurnalism sportiv pot fi trimise și pe adresa de email: maria.băleanu@cosr.ro.

Regulamentele și taloanele de participare se regăsesc în anexă

Prevederi specifice utilizarea si protectia datelor cu caracter personal concurs literatura
Regulament Concurs Un condei numit fair-play
Prevederi specifice utilizarea si protectia datelor cu caracter personal concurs arte plastice 2021
Regulament Concurs JO in imaginatia copiilor 2021

Comunicat proiect Universitatea din Craiova-Facultatea de Științe Sociale

Universitatea din Craiova, prin intermediul Facultății de Științe Sociale , implementează  proiectul cu titlul ,,Student antreprenor în cadrul Facultăților  de Științe Sociale, Litere și Geografie’’ ID POCU/379/6/21-124958, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, conform adresei nr. 1861/02.02.2021. 

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior proveniți din medii defavorizate , prin măsuri active (consiliere , programe antreprenoriale, creșterea competențelor profesionale ale cadrelor didactice universitare , acordarea de burse, interacțiunea activă cu parteneri sociali din mediul economic.Printre obiectivele specifice se numără și creșterea numărului de studenți proveniți din medii defavorizate(rural , netradiționali, romi) cu cel puțin 300 de persoane pe perioada implementării proiectului. Pentru realizarea acestuia, va fi derulată o activitate de promovare a participării la învățământul universitar în rândul elevilor din grupul țintă.

Grupul țintă va cuprinde 300 de elevi de liceu(clasele IX-XII), cu domiciliul în Regiunea S-V Oltenia , cu prioritate pentru elevii ce provin din grupuri vulnerabile(domiciliu în mediul rural, romi sau cu situație economică precară).

Elevii care doresc să se înscrie în grupul țintă vor fi selectați în urma unui interviu, pe baza unei metodologii. Informațiile actualizate permanent cu privire la implementarea proiectului sunt disponibile pe pagina web http://student-antreprenor.incesa.ro.

Elevii din grupul țintă se vor afla în coordonarea unui expert coordonator, prof. Manea Luminița, activitățile de informare și consiliere vor fi desfășurate de doi experți-promovare acces învățământ universitar, lect.univ. dr. Osiac Daniela și lect.univ. dr. Ghițulescu Mihai, pe paginile de Google Clasroom și Facebook ,,Vino la Universitatea din Craiova!’’

Date de contact:mihai.ghițulescu@edu.ucv.ro; sorin.damean@edu.ucv.ro

Comunicat selecție școli-pilot-media

În conformitate cu art.17 din Regulamentul specific de selecție , organizare și funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar cu statut de unități pilot în domeniul educației media, aprobat prin Ordinul ministrului educației  și cercetării  nr. 6234/18.12.2020, a fost avizată , la nivelul Ministerului Educației,  lista cuprinzând unitățile de învățământ selectate.

Colegiul Național ,, Tudor Vladimirescu’’,  Tg-Jiu și Colegiul Național  ,,George Coșbuc’’, Motru sunt școli-pilot-media , începând cu semestrul al doilea al anului școlar 2020/2021, în cadrul Programului de Educație Media,dezvoltat împreună cu Centrul pentru Jurnalism Independent.